10 stycznia

Manna

Bracia, za przykład bierzcie cierpienia i cierpliwość proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana – Jak. 5:10

      Właściwą drogą nadal jest „wąska ścieżka” samoponiżenia i samozaparcia – ścieżka cichości oraz pokory, a postępowanie nią w tym roku będzie wymagało przynajmniej takiego samego wysiłku i łaski, jak w minionym. Im bardziej bowiem wzrastamy w łasce i wiedzy, tym silniejsze będą pokusy, by stać się chełpliwym, nadętym, zarozumiałym i zadufanym. Im bardziej rośniemy w wierze, nadziei, miłości i aktywności w służbie Pana, tym bardziej wielki przeciwnik będzie się przeciwstawiał naszemu postępowi, a jego emisariusze tym bardziej będą nas obmawiać, oczerniać i pod każdym względem usiłować nam szkodzić. (R 1751)

      Rzecznicy Boga zawsze stanowili obiekty licznych zniewag i doznawali wiele cierpień, które – podobnie jak Bóg – znosili z wielką cierpliwością. Dali przez to przykład godny naśladowania przez wszystkich, którzy chcieliby być ludem Pana i Jego rzecznikami. Prawdziwy lud Pana odniesie korzyść, gdy przyjmie ich za wzór, a imię Pana zostanie przez to uwielbione.

      Równoległe cytaty: 2 Tym. 3:16; 1 Piotra 1:11; 2 Piotra 1:20,21; 2 Kor. 4:16-18; 2 Tym. 2:10-12; 1 Piotra 3:13-18; 4:13-19; Mat. 5:10-12; 23:34,37; Łuk. 6:22,23,26; Dz. 5:41; 7:52; 2 Kron. 36:16; Neh. 9:26; 1 Tes. 2:15; Ijoba 1:22; 2:10; 42:10.

      Pieśni: 102, 56, 57, 93, 94, 108, 179.
      Wiersze brzasku: (165) Zniweczenie planów.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5332.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie dobro przyniósł mi w tym tygodniu przykład cierpli­wego znoszenia zła przez proroków? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało?

<<<wczoraj jutro>>>