30 października

RManna

Nikt nie może dwom panom służyć – Mat. 6:24

      „Nie możecie Bogu służyć i mamonie”. Potwierdzają to doświadczenie i obserwacja. Widzimy, iż ludzie w sprawach duchowych z reguły są albo zimni, albo gorący. Powinniśmy „szukać najpierw [głównie] królestwa Bożego”. Powinno to być naszą główną troską, której należy poświęcać cały swój czas, wpływ, uwagę, energię, myśli oraz środki, jakie posiadamy – oczywiście z wyjątkiem rzeczy potrzebnych w obecnym życiu, a gotowość poświęcenia nawet niektórych z nich na rzecz spraw niebiańskich proporcjonalnie objawi naszą miłość i gorliwość. (R 2764)

      Przez dwóch panów nasz Pan nie rozumiał tutaj takich, których interesy i dążenia są jednakowe, lecz takich, których interesy i dążenia są wzajemnie sprzeczne. W przeciwnym razie nie moglibyśmy służyć Bogu i Chrystusowi jako naszym Panom. Możemy Im służyć, ponieważ Ich interesy i dążenia są identyczne. Interesy i dążenia Boga i szatana są sprzeczne, i dlatego nie możemy służyć obydwóm. Z tego samego powodu nie możemy służyć Chrystusowi i antychrystowi, ciału i Duchowi, teraźniejszemu światu i przyszłemu, błędowi i prawdzie. Im wcześniej zdamy sobie sprawę z tej zasady i zaczniemy zgodnie z nią postępować, tym lepiej dla nas jako chrześcijan.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 39:9; Oz. 10:2; Dan. 1:8-16; 3:12-25; Łuk. 16:13; 1 Król. 18:21; Joz. 24:14-25; Mat. 4:8-10; 12:25; Mar. 10:21-23; Jana 12:42,43; 1 Kor. 10:21; Żyd. 11:24-26; Jak. 1:8.

      Pieśni: 8, 160, 191, 208, 224, 16, 109.
      Wiersze brzasku: (34) Zupełne poświęcenie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5666
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) oddany(a) tylko jednemu panu? Komu służyłem(am)? Co mi pomagało lub przeszkadzało w oddaniu się tylko jednemu panu? Jakie osiągnąłem(ęłam) wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>