23 października

Manna

A ktokolwiek między wami chciałby być pierwszym, niech będzie sługą waszym – Mat. 20:27

      Wśród pogan władcy są panami, którzy nie służą, lecz którym się służy. Wśród naśladowców Jezusa zasada ma być jednak odwrotna: najwyżej ceniony powinien być ten, kto najwięcej służy. Jak piękny jest Boski porządek rzeczy! Jak w pełni mogą się utożsamiać z tymi zasadami wszyscy dobrze myślący ludzie! Jak bardzo są one słuszne i jak przeciwne duchowi tego świata. W tym znaczeniu tego słowa naśladowcy Pana prawdziwie będą szczególnym ludem w gorliwości świadczenia dobrych uczynków – służenia sobie nawzajem oraz czynienia dobrze wszystkim ludziom, w miarę nadarzających się sposobności. (R 3362)

      Ideałem wielkości w tym świecie jest niezwykły talent, bogactwo, moc, władza, wiedza, reputacja lub osiągnięcia. Ideałem wielkości u Pana jest służba z miłości bezinteresownej. W Jego oczach jesteśmy zatem wielkimi proporcjonalnie do służby pełnionej przez nas z miłości bezinteresownej – w harmonii z mądrością, mocą i sprawiedliwością – gdy kładziemy życie na rzecz Jego planu, szczególnie gromadząc i budując wybranych. Do takiej wielkości możemy dążyć, lecz nie z myślą prześcignięcia innych, którym mamy dawać pierwszeństwo w poważaniu. Powinniśmy być użyteczni dla drugich w każdy dobry i dostępny dla nas sposób. Jezus był takim, dlatego jest On największy ze wszystkich.

      Równoległe cytaty: Przyp. 15:33; Mat. 18:1-6; 20:20-26,28; Mar. 10:42-45; Mat. 23:11; Dz.20:35; Rzym. 12:10,16; 15:1-3; 1 Piotra 5:3,5; Izaj. 14:12-15; Gal. 6:2,10; Filip. 2:5-9; Łuk. 22:27; Jana 13:14.

      Pieśni: 95, 299, 114, 198, 47, 229, 146.
      Wiersze brzasku: (158) Czas jest bliski.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5785
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu próbowałem(am) służyć? Czy starałem(am) się uczynić coś, by być widzianym(ą) czy użytecznym(ą)? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był wynik?

<<<wczoraj jutro>>>