11 października

Manna

Bądźcie czystymi wy, którzy nosicie naczynia Pańskie – Izaj. 52:11

      Wydaje się, że Boska metoda polega na czynieniu wyraźnego podziału między sługami Boga, a sługami zła. Przywilej świadczenia o Bogu, bycia ambasadorem prawdy jest łaską zarezerwowaną tylko dla ludu Pana. On nie chce, by on złośnik, upadłe demony bądź źli mężczyźni czy kobiety byli zwiastunami dobrej nowiny. Lud Pana powinien zwracać na to szczególną uwagę i nie aprobować służby nikogo, kto nie daje dowodów jedności serca z Panem. „Bezbożnemu rzekł Bóg: Cóż ci do tego, że … bierzesz przymierze moje w usta twoje? Masz w nienawiści karność, a słowa moje rzuciłeś za siebie” (Ps. 50:16, 17). (R 3309)

      Naczynia używane przez typicznych kapłanów w ich służbie w przybytku i świątyni przedstawiają biblijne doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, które w połączeniu z wersetami Biblii są używane w celu nauczania, zbijania, oczyszczania i rozwijania charakteru. Nosić te naczynia znaczy usługiwać nimi. Ludowi Bożemu w jego służbie przystoi życie w czystości, z dala od wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Dlatego codziennie powinien omywać się on wodą prawdy zawartą w Biblii. To oczyści go do sprawowania służby i odpowiednio przygotuje do udzielania Słowa Bożego.

      Równoległe cytaty: 4 Moj. 4:1-20; 18:1-7; Ezdr. 1:7-11; Ezech. 3:4; Mat. 10:5-16,38,39; 2 Kor. 7:1; 1 Tym. 1:18-20; 3; 4; 5:21,22; 2 Tym. 2:21-26; 3:1-14; 4:1-5.

      Pieśni: 246, 1, 20, 78, 95, 130, 198.
      Wiersze brzasku: (37) Oczyszczanie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5258
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy dzieło oczyszczania postępowało w tym tygodniu? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>