Mój specjalny ślub

      Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Niech prawo Twoje coraz bardziej przenika moje serce, a wola Twoja niech się wypełnia w moim śmiertelnym ciele. Polegając na obietnicy, że łaska Twoja wspomoże mnie w każdej potrzebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, składam ten ślub:
      1. Modląc się codziennie, pamiętać będę o ogólnym dobru pracy żniwiarskiej, szczególnie o dziale pracy, w którym ja sam/sama mam przywilej uczestniczyć oraz o drogich współpracownikach gdziekolwiek pracujących na Niwie Pańskiej.
      2. Ślubuję, na ile to możliwe, jeszcze dokładniej analizować swoje myśli, słowa i czyny, abym był/była w stanie lepiej służyć Tobie i Twemu drogiemu stadku.
      3. Ślubuję Ci, że czuwać będę, by opierać się wszystkiemu, co ma związek ze spirytyzmem lub okultyzmem; pamiętając, że jest tylko dwóch panów, w każdy możliwy sposób będę unikać tych sideł, jako pochodzących od przeciwnika.
      4. Ślubuję dalej, że oprócz wyjątków podanych niżej w każdym czasie i w każdym miejscu prywatnie będę zachowywać się wobec osób płci przeciwnej dokładnie tak, jakbym to czynił/czyniła w miejscu publicznym – w obecności zgromadzenia ludu Pana. A na ile będzie to rozsądne i możliwe, unikać będę przebywania sam na sam w tym samym pokoju z osobą przeciwnej płci, chyba że drzwi tego pokoju będą szeroko otwarte. W przypadku braci wyjątki stanowić będą: żona, dzieci, matka i rodzone siostry; w przypadku sióstr – mąż, dzieci, ojciec i rodzeni bracia.