3 marca

Manna

Cokolwiek sprawiedliwego… o tym rozmyślajcie – Filip. 4:8

      Nie możemy pozwalać umysłowi rozmyślać o rzeczach niesprawiedliwych. Musimy nauczyć się stosować ten test sprawiedliwości wobec każdej myśli, słowa oraz czynu, ucząc się jednocześnie postrzegać postępowanie drugich, na ile pozwoli rozsądek, z innego punktu widzenia – miłosierdzia, przebaczenia, współczucia i pomocy. Jak najdokładniej poddawajmy natomiast krytycznej ocenie każdą żywioną przez nas myśl oraz każdy opracowany przez nas plan, by zasady sprawiedliwości pod żadnym pozorem nie zostały przez nas naruszone przy aprobacie naszego serca. (R 3129)

      Sprawiedliwość to dobra wola, jaką jesteśmy winni z wdzięczności za dobro nam wyświadczone. Aby rozwinąć ją w charakterze, konieczne jest rozważanie w sercu naszych zobowiązań względem Boga i człowieka we wszystkich sprawach życia. Rozmyślanie o tym, co sprawiedliwe, rozwinie sprawiedliwość, która jest podstawą chrześcijańskiego charakteru, tak jak jest podstawą Boskiego charakteru i Boskiego Tronu.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 23:1-3, 6-8; 3 Moj. 19:13-15; Ezdr. 7:26; Ps. 82:2-4; 89:15; Przyp. 17:15; Kaz. 3:16,17; Izaj. 1:17; 59:14; Zach. 8:16; Mat. 5:23,24; Jana 7:24.

      Pieśni: 14, 130, 196, 145, 23, 267, 49.
      Wiersze brzasku: (110) Niech Pan cię błogosławi i strzeże.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3304.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyślałem(am) o tym, co sprawiedliwe? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>