26 marca

Manna

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Przeto nie śpijmy, jak inni – 1 Tes. 5:5,6

      Jako uczeń Pana, jako uczeń w szkole Chrystusowej, chrześcijanin przygotowywany jest do stanowiska w tysiącletnim Królestwie – do udziału w jego cudownych błogosławieństwach i nagrodach. Dostrzegamy zatem konieczność częstych napomnień Pisma Świętego, by lud Pana czuwał – by nie był z tych, którzy śpią, którzy są bezczynni i którzy są przeciążeni troskami obecnego życia, lecz by żarliwym duchem służył Panu. Jego służbą dla Pana jest przede wszystkim doprowadzenie siebie do jak największej harmonii z wolą Pana oraz do jak najbliższego podobieństwa do Boskiego wzoru; a po drugie – pomaganie innym powołanym na tej samej wąskiej drodze, poprzez nauczanie i dawanie dobrego przykładu. (R 3155)

      W symbolach Pisma Świętego noc przedstawia grzech, a ciemność – błąd, w których znajduje się biedny rodzaj ludzki, manipulowany przez szatana. Podczas tej nocy świeci światło Pana i niektórzy, w odróżnieniu od świata, zostali obudzeni. Widząc promienie tego światła i postępując za nimi, są prowadzeni do sprawiedliwości i prawdy. Oni, lud Boży, nieustannie zwracają uwagę na to światło i w nim postępują.

      Równoległe cytaty: Rzym. 13:11-13; Efez. 5:8,11,14; Kol. 1:12,13; 3:8; Efez. 6:13-18; 1 Tes. 5:1-4,7,8; Filip. 4:8; Izaj. 9:2; Mat. 25:5; 1 Jana 2:8; 1 Piotra 5:8,9

      Pieśni: 297, 272, 47, 4, 183, 196, 78.
      Wiersze brzasku: (207) Oto dzień się przybliżył.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5256.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Dlaczego? W jaki sposób stał się takim? Jakie były wyniki? Co należy z nimi zrobić?

<<<wczoraj jutro>>>