19 marca

Manna

Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym – 1 Piotra 1:14,15

      Niektórzy chrześcijanie błędnie mniemają, że Bóg dokonuje w nich wszelkich przekształceń, że dzieci Boże mają być bierne w Jego ręku. Tymczasem Piotr mówi inaczej. On napomina nas do kształtowania samych siebie zgodnie z Boskimi instrukcjami. Jest wiele pracy do wykonania w nas i wokół nas, a ci, którzy nie pracują, którzy biernie wyczekują, by Pan dokonywał cudów na ich rzecz, są bardzo zwiedzeni i dają przeciwnikowi wielką przewagę nad sobą, którą ten z pewnością wykorzysta, by związać im ręce i nogi oraz wrzucić w ciemności zewnętrzne, chyba że w końcu zaczną z bojaźnią i ze drżeniem sprawować swoje własne zbawienie. (R 3150)

      Kiedyś byliśmy sługami szatana, kierując się w swym postępowaniu grzesznością, samolubstwem, światowością, ignorancją i błędem. Jako dzieci Boże, chcemy teraz być posłuszni woli Tego, który jest święty, którego doskonała wola – łącząca mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc – przyjęta do serca, przeobraża Jego dzieci na podobieństwo Jego własnego charakteru. Różnica między starym a nowym usposobieniem jest większa niż między dniem a nocą.

      Równoległe cytaty: Gal. 4:6; 3:26; Rzym. 12:2; 8:14-16; 1 Piotra 4:2; 1 Jana 2:15; 3:3; Łuk. 1:74,75; Efez. 2:10; 1 Kor. 2:12; 6:9-11; 2 Kor. 7:1; 1 Tes. 4:7; Żyd. 12:14; 2 Piotra 3:11; Kol. 1:22; 3 Moj. 11:44; 19:2.

      Pieśni: 91, 21, 74, 78, 90, 194, 267.
      Wiersze brzasku: (35) Przemiana.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5481.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>