17 marca

Manna

Przeto weźcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dane, i obfitować będzie; a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane – Mat. 25:28,29

      Dlaczego jako ilustrację tych, którzy zakopują swoje talenty, wybrano człowieka posiadającego jeden talent? Ma to na celu pokazanie odpowiedzialności tych, którzy mają najmniej, by podkreślić, że Pan spodziewa się, iż nawet najmniejszy z Jego poświęconego ludu będzie znał talenty (sposobności), które ma w swym posiadaniu, i będzie ich używał. Bez winy nie będą nawet ci, którzy mają najmniejsze zdolności (sposobności) służenia Jemu, Jego braciom i Jego prawdzie i je zaniedbują. (R 2764)

      Talentami są sposobności, których Bóg udziela każdemu odpowiednio do jego zdolności do służenia. Ci, którzy nie wykorzystują swoich sposobności, zostaną ich całkowicie pozbawieni; natomiast ci, którzy je wykorzystują, nie tylko zachowają swoje własne, lecz dodatkowo uzyskają inne – te utracone przez niedbałych. Niech będzie to napomnieniem dla każdego z nas, by chwytać i wykorzystywać obecne cenne sposobności służby.

      Równoległe cytaty: 1 Kor. 4:1,2; Mat. 13:12; Mar. 4:25; Łuk. 8:18; 12: 35-38,42; 16:2; 19:26; 1 Kor. 15:10; 3 Moj. 10:1-7; Dz. 1:20; Mat. 24: 45-51; 1 Piotra 4:10.

      Pieśni: 208, 13, 130, 136, 145, 183, 299.
      Wiersze brzasku: (138) Zrobię wszystko, co mogę.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3869.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) wiernym czy niewiernym szafarzem? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>