8 maja

Manna

A ta jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot wieczny – 1 Jana 2:25

      Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że mamy coś do zrobienia w zakresie realizacji udzielonych nam chwalebnych obietnic Bożych. Jeśli chodzi o sprawy życia doczesnego, Bóg obiecał, że nie zabraknie nam chleba ani wody, co jednak nie oznacza, że mamy zaniedbywać rozsądne sposobności ich zdobywania. On obiecał nam także udział w przyszłym Królestwie, ale do nas należy uczynienie naszego powołania i wyboru pewnym. Bóg w każdej sprawie jest w pełni zdolny i gotowy spełnić wszystko, co do Niego należy. Jednak dla naszego pożytku wzywa nas, byśmy okazali naszą wiarę przez uczynki – przez współpracę z Nim w każdy rozsądny sposób. (R 3204)

      Życie wieczne nie jest naturalną, wrodzoną własnością człowieka, lecz darem Boga, udzielanym tym, których charaktery są w harmonii z Jego charakterem. Wobec wiernych obietnica ta jest bezwarunkowa, potwierdzona przysięgą Jehowy. Jeśli jesteśmy wierni, nasza wiara z niewzruszoną pewnością może oczekiwać tego, że Bóg wypełni swoją obietnicę. Jak wielką inspiracją do lojalności powinna być taka obietnica!

      Równoległe cytaty: Ps. 21:5; 133:3; Dan. 12:3; Mat. 19:29; Łuk. 20:36; Jana 3:14-17; 4:14; 5:24,25,29,39; 6:27,40,47,50-58,68; 10:10,28; 12:50; 17:2,3; Dz. 13:46,48; Rzym. 2:7; 5:21; 6:22,23; 1 Kor. 15:53,54; 2 Kor. 5:1.

      Pieśni: 208, 5, 9, 15, 62, 246, 255.
      Wiersze brzasku: (235) Wieczność.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5608
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak ten tekst wpłynął na mnie w tym tygodniu? Dlaczego? Jakie były rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>