25 maja

Manna

Nie daj się zwyciężyć złu – Rzym. 12:21

      Nigdy nie powinniśmy wybierać ani używać złych słów, metod czy sposobów postępowania. Czynienie tego oznacza tymczasowe przyłączenie się do nieprzyjaciela lub przyznanie, że jego środki i metody są lepsze niż te stosowane przez Wodza, do którego należymy. Oddawanie gniewem za gniew, obmową za obmowę, przykrymi słowami za przykre słowa, oszczerstwem za oszczerstwo, prześladowaniem za prześladowanie, ciosem za cios –byłoby próbą przezwyciężenia zła złem. Mamy polecenie unikać tego, co jest właściwe naszej upadłej naturze, by tym pełniej rozwijać nową naturę. Dajemy się zwyciężać złu wtedy, gdy jesteśmy zwiedzeni przez przeciwnika do używania jego metod w którykolwiek z wymienionych sposobów. (R 2212)

      Wszelkiego rodzaju złu dozwolono atakować lud Pana. Diabeł, świat i ciało bezustannie usiłują pokonać nowe serce, umysł i wolę. Tylko przez wytrwałą walkę będziemy w stanie zwyciężyć naszych wrogów. Boskie Przymierze Potwierdzone Przysięgą jest dla nas zachętą w tej walce, a Jego Duch, Słowo i opatrzności są naszą bronią defensywną i ofensywną. Przy jej użyciu bojujmy dobry bój wiary, abyśmy zamiast dać się zwyciężyć złu, sami je zwyciężyli.

      Równoległe cytaty: 2 Moj. 23:4,5; 5 Moj. 32:35; Przyp. 19:11; 24:17, 29; 25:21,22; Mat. 5:7,30-45; Łuk. 6:35-37; Rzym. 12:14,17,19,20; Żyd. 10:30; Dz.Ap. 7:60; 1 Kor. 4:12; 1 Piotra 3:9.

      Pieśni: 91, 130, 136, 145, 183, 196, 198.
      Wiersze brzasku: (81) Wierz w dobre sprawy Boże.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5705
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu zwyciężałem(am) zło? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>