12 maja

Manna

Te tedy obietnice mając, najmilsi, oczyszczajcie samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej – 2 Kor. 7:1

      Jak wielu z potencjalnych dziedziców Królestwa spostrzega, że ma następujące skazy: złośliwość, podstępność, obłudę, zazdrość i skłonność do obmowy! Można śmiało stwierdzić, że każdy posiada niektóre, jeśli nie wszystkie, z tych słabości ciała, z którymi musi walczyć, szczególnie na początku chrześcijańskiej drogi. Z jak wielką starannością wszyscy powinni odsuwać od siebie te skazy! Każdy powinien analizować nie tylko wszystkie swoje czyny, myśli i słowa, lecz także każdą kryjącą się za nimi pobudkę, tak aby coraz bardziej mógł być oczyszczony z ziemskiego skażenia i coraz bardziej nadawać się do przyjęcia przez Pana. (R 3265)

      „Zmazy ciała” oznaczają wady zakorzenione w ciele i przez ciało wyrażane, takie jak nałóg palenia tytoniu, picie alkoholu i zażywania narkotyków, nieczystość, obżarstwo, plugawość cielesna itd. „Zmazy ducha” oznaczają wady zakorzenione w umyśle i przez umysł wyrażane, takie jak gniew, nienawiść, złośliwość, złe podejrzenia, obłuda, chciwość, niewiara, rozpacz, pycha itd. Obietnice stanowiące Przymierze Potwierdzone Przysięgą są ustanowionymi przez Boga środkami oczyszczania nas z tych zmaz ciała i ducha. Najlepszą metodą osiągnięcia tego oczyszczenia jest cześć dla Boga, dzięki której nasze poświęcenie czynimy zupełnym.

      Równoległe cytaty: 2 Kor. 6:17,18; 1 Moj. 22:16-18; Ps. 51:12; Jana 15:3; 1 Jana 1:7-9; Gal. 5:19-21; Efez. 4:17-32; 5:26; Kol. 3:5-9; Rzym. 8:1-14; 12:2,9-21; Gal. 5:22-25; 6:7-10; Kol. 3:10-17; 1 Tes. 5:11-22.

      Pieśni: 130, 78, 196, 198, 1, 20, 125.
      Wiersze brzasku: (204) Nareszcie słodka harmonia.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5737
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu starałem(am) się wprowadzać w życie napomnienia tego tekstu? Jak? Z jakimi skutkami?

<<<wczoraj jutro>>>