11 maja

Manna

Z powodu ciebie co dzień nas zabijają; uważają nas za owce na rzeź przeznaczone – Ps. 44:23

      Nie powinniśmy zapominać, że mamy tylko jedną ofiarę i że powinna być ona składana Panu dzień po dniu, przez coraz lepsze wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji służenia Jemu i tym, którzy są Jego. Powinniśmy także pamiętać, że chociaż ofiara ta składa się z wielu małych ofiar, czasem nawet zbyt małych, by je wspominać lub się nad nimi zastanawiać, wszystkie one są niezbędne do dopełnienia tej jednej ofiary, którą złożyliśmy na początku wprowadzenia nas do Jego rodziny, gdy oddaliśmy naszą wolę, nasze wszystko. Każde cofanie się w jakiejkolwiek małej sprawie życia – każda odmowa ofiarowania tego, o czym wiemy, że podobałoby się Panu – jest zatrzymywaniem tego, co już wcześniej Mu poświęciliśmy. (R 3265)

      Wierni naśladowcy Chrystusa przez cały Wiek Ewangelii byli prześladowani z powodu lojalności wobec Pana, Jego charakteru, Słowa i sprawy. Ich życie uważane było za równie mało wartościowe jak życie owcy; dlatego w okrutny sposób byli zabijani. Tak jak Jehowa miał jednak przyjemność w ofiarniczej śmierci Tego, który został zabity jako Baranek Boży, tak ma przyjemność w ofiarniczej śmierci, którą wierni ponoszą dla Jego sprawy; gdyż „droga jest w oczach Pańskich śmierć świętych Jego” (Ps. 116:15).

      Równoległe cytaty: Rzym. 8:35,36; Mat. 5:10-12,44; 10:16-18,21,22, 26,28; 20:22,23; 23:34,35; Łuk. 21:12-19; Jana 15:18,19; 16:1,2; 1 Kor. 4:9-13; 15:30-32; 2 Kor. 4:8-12; Jana 12:23-26; 2 Tes. 1:4; 2 Tym. 2:9-12; Żyd. 10:32-34; 13:12,13; 1 Piotra 3:14-17.

      Pieśni: 146, 134, 150, 25, 93, 279, 326.
      Wiersze brzasku: (164) Zastanawiam się czasem.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5172
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu spotkały mnie prześladowania? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>