6 lutego

Manna

Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od południa przychodzi wywyższenie. Ale Bóg sędzia, jednego poniża, a drugiego wywyższa – Ps. 75:7,8

      Nasze pragnienia i aspiracje, by być użytecznym, mogą nigdy nie zostać spełnione. Być może Pan widzi, że nie bylibyśmy w stanie znieść wywyższenia i zaszczytów, których pragniemy. On wie o wiele lepiej niż my, co jest dla naszego dobra; dlatego pragnie, byśmy odpoczywali zadowoleni z Jego opatrzności – nie bezczynni, ale pilni, nie nieuważni, ale czujni, nie obojętni, ale gorliwi, żarliwie pragnący pełnić wolę Bożą; cierpliwi w warunkach ograniczenia i zadowoleni w stanie zaniedbywania i zapomnienia o nas, pamiętając, że „służą także ci, którzy tylko stoją i czekają”, że w odpowiednio wybranej przez siebie godzinie Pan może nas poprowadzić do realizacji Swoich celów. (R 1756)

      Nie ma przypadków w doświadczeniach ludu Bożego. Zarówno jego wywyższenie, jak i upokorzenie, powodzenie i przeciwności, znajdują się pod Boskim kierownictwem. Jego nieomylny osąd stosuje wobec naszych różnych potrzeb zmieniającą się opatrzność sprawiając, by wszystkie rzeczy dopomagały ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Dlatego możemy spokojnie spoczywać w Jego ręku.

      Równoległe cytaty: Jak. 4:10-12; 1 Piotra 5:6; Łuk. 6:37; 1 Sam. 2:7; Dan. 2:21; Ps. 113:7,8; Łuk. 1:46-55; Mat. 13:10-17; Rzym. 9:6-33; 11:1-33; 14:4,13.

      Pieśni: 67, 11, 63, 83, 199, 176, 296.
      Wiersze brzasku: (151) Czekanie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5304.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie przeżywałem(am) w tym tygodniu doświadczenia poniżające i wywyższające? Jak zostały przyjęte? Jakimi motywami się w nich kierowałem(am)? Jaki był ich skutek?

<<<wczoraj jutro>>>