28 lutego

Manna

Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem pragnienia wasze niech będą znane Bogu – Filip. 4:6

      Może zrodzić się pytanie: Dlaczego Bóg nie da nam rzeczy, o których wie, że są nam potrzebne, bez proszenia o nie i odwoływania się do Jego obietnic? Zapewne dlatego, że najpierw musimy dojść do właściwej postawy serca, by następnie otrzymać Jego łaski i odnieść z nich pożytek. Możemy być pewni, że i tak nie oceniamy w wystarczającym stopniu przeszłej i obecnej opieki Boga nad nami. Nawet w postawie modlitwy i dziękczynienia prawdopodobnie nie dostrzegamy ani połowy powodów do wdzięczności, które zrozumiemy w przyszłości, gdy poznamy tak, jak teraz sami jesteśmy poznani. (R 3128)

      Niepokój tak samo nie przystoi chrześcijaninowi, jak małemu dziecku brak ufności w miłość matki. W sercu, w którym panuje poleganie na Bogu, a na tronie zasiada wdzięczność za licznie otrzymywane łaski, nie ma miejsca na zmartwienie. Dziecko Boże wie, że w każdej potrzebie ma czułego Ojca, do którego Jego pokorne dzieci zawsze mają dostęp; przedstawiając swoje potrzeby Ojcu, oddala zatem niepokojące troski.

      Równoległe cytaty: Ps. 127:2; Mat. 6:25-34; 13:22; Łuk. 21:34; 1 Kor. 7:32,33; 2 Tym. 2:4; Ps. 37:5; 55:23; Przyp. 16:3; Jer. 17:7,8; Żyd. 13:5; 1 Piotra 5:6,7; 1 Moj. 32:24-29; 1 Sam. 12:23; Ps. 86:3,6; 131:1,2; Kol. 4:2; Mat. 15:22-28; Łuk. 18:1-7; 22:44; Rzym. 8:26; Efez. 6:18; Żyd. 5:7,8.

      Pieśni: 313, 56, 57, 35, 99, 106, 239.
      Wiersze brzasku: (220) Tragarz naszych brzemion.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5508.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>