2 lutego

Manna

Albowiem jeśli według ciała żyć będziecie, umrzecie – Rzym. 8:13

      Co oznacza życie według ciała? Odpowiadamy: życie zgodnie ze skłonnościami i pragnieniami upadłej ludzkiej natury oraz ich zaspokajanie. Jest to najłatwiejszy sposób postępowania: wystarczy tylko biernie poddać się skłonnościom starej natury i zaprzestać z nią walki. Gdy tylko to uczynimy, zaczynamy płynąć z prądem i niebawem stwierdzamy, że prąd jest coraz szybszy, a opór – coraz trudniejszy. (R 1748)

      Ciałem jest zarówno naturalne, jak i nabyte grzeszne usposobienie, a także naturalne i nabyte usposobienie samolubne. Życie według nich oznacza zatem postępowanie według zasad naturalnej i nabytej deprawacji oraz naturalnego i nabytego samolubstwa. Takie postępowanie zabija nowe serce, umysł i wolę. Ponieważ ludzka natura jest złożona w ofierze, jednostki, które ponownie popadają w grzech i znowu żyją według ciała, ostatecznie muszą umrzeć i na zawsze takimi pozostać.

      Równoległe cytaty: Ijoba 4:8; Przyp. 14:12; Mat. 26:41; Rzym. 6; 8:4-12; Gal. 6:7,8; Żyd. 6:4-8; 10:26-31; Jak. 1:15; 4:4; 2 Piotra 2:20-22; 1 Jana 5:16; Judy 11-13; 2 Kor. 6:16; Efez. 4:22.

      Pieśni: 192, 13, 48, 71, 78, 337, 145.
      Wiersze brzasku: (284) Galilejskie czy Martwe Morze?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4809, 4830.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie były pomoce, przeszkody, wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>