19 lutego

Manna

Wszystko czyste dla czystych, lecz dla pokalanych i niewiernych nie ma niczego czystego, ale pokalany jest umysł i sumienie ich. Udają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydliwymi i nieposłusznymi, i do wszelkiego dobrego uczynku niezdolnymi – Tyt. 1:15,16

      Jak okropny jest taki stan i jak ostrożni powinni być wszyscy z ludu Bożego: nie tylko po to, by mieć czyste serce i umysł, lecz także zachować swoje sumienie bardzo wrażliwym, w ścisłej harmonii ze Słowem Pana! Taki stan można utrzymać tylko poprzez surowe i częste osądzanie samego siebie przy użyciu standardu danego przez Boga – Jego prawa miłości. (R 2516)
            „Chcę pochwycić, gdy ku mnie się zbliży,
            Pychy i żądzy najmniejsze pragnienie,
            By rozpalający się zgasić ów płomień chyży
            I powstrzymać mej woli błądzenie”.

      Stan naszego serca rzutuje na każdą rzecz, z którą się stykamy: jest ona dla nas dobra lub zła, w zależności od tego, czy sami jesteśmy dobrzy czy źli. Ci, którzy są czyści, przypisują czystość wszystkiemu, z czym się stykają; natomiast nieczyści plugawią wszystko, czegokolwiek się dotkną. Ta ogromna różnica jest wynikiem różnicy w ich cechach moralnych. Jeśli ktoś, kto kiedyś należał do Boga, stał się nieczysty, plugawi bardziej niż ktoś, kto nigdy nie był czysty. Jego istota jest pokalana.

      Równoległe cytaty: Mat. 15:11; Łuk. 11:39-41; Dz. 10:15,28; Rzym. 14:14,17,20,23; 1 Kor. 6:12; 10:23-25; 1 Tym. 5:8; 2 Tym. 3:5; Żyd. 6:4-8; 10:26-31; 2 Piotra 2:20-22; 1 Jana 5:16; Judy 11-13.

      Pieśni: 20, 13, 1, 196, 198, 266, 267.
      Wiersze brzasku: (237) Gniew Boży.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5746.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu powstrzymywałem(am) się od zuchwałych grzechów? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>