17 lutego

Weźcie jarzmo moje na siebie… albowiem jarzmo moje miłe jest, a brzemię moje lekkie jest – Mat. 11:29,30

      Ci, którzy noszą to jarzmo, mają zapewnienie Boskiego Słowa, że wszystkie rzeczy dopomagają im ku dobremu, że im cięższe jest brzemię, tym większe będzie błogosławieństwo i nagroda w przyszłości. Im sroższe doświadczenia w teraźniejszym czasie, tym jaśniejsza będzie ich chwała, tym bardziej świetlany będzie ich charakter, tym bardziej będą pewni tego, że są przystosowywani i szlifowani do Królestwa. Z tego punktu widzenia każde brzemię jest lekkie, miłe i rozsądne, gdyż wysoko oceniamy nasze jarzmo; jest ono lekkie także dlatego, że Pan jest w nim z nami. (R 2623)

      Jarzmem jest ogólne przyjęcie przez nas woli Pana. Brzemieniem są szczegóły Jego woli, które mamy wypełniać, nawet za cenę cierpienia z tego powodu. Przyjmując jarzmo w duchu miłości, stwierdzamy, że jego ciężar jest istotnie lekki, a podejmując brzemię szczegółów woli Pana, nawet za cenę cierpienia, dzięki pomocy jarzma miłości stwierdzamy, że ciężar brzemienia maleje. Miłość zmniejsza ciężar każdego brzemienia, ułatwia każde zadanie, pociesza w każdym smutku, uświęca każdy ból i otacza aureolą szczęścia nawet najmniejsze przedsięwzięcia i najpospolitsze rzeczy.

      Równoległe cytaty: Mat. 16:24; Mar. 8:34-38; Łuk. 9:23,24; 1 Jana 5:3; 3 Moj. 26:13; Izaj. 9:4; 10:27; Jer. 2:20; 5:5; 30:8; Treny 3:27; Przyp. 23:26; Rzym. 6:13,16,19; 12:1; 2 Kor. 8:5.

      Pieśni: 160, 8, 14, 114, 191, 208, 244.
      Wiersze brzasku: (183) Pójdźcie do mnie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 2623.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie było w tym tygodniu dla mnie jarzmo i brzemię Jezusa? Dlaczego? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>