15 lutego

Manna

Kto zachowuje słowa jego, prawdziwie się w nim miłość Boża doskonali – 1 Jana 2:5

      Próbą jest posłuszeństwo. Miłość Boża jest w nas doskonalona w takim stopniu, w jakim przestrzegamy Słowa Pana. Jeśli bowiem otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego, Ducha Bożego, w rezultacie sprawi on, że będziemy chcieli pełnić Jego wolę i będziemy ją pełnić do granic naszych możliwości. Te możliwości powinny stale, z roku na rok, być coraz większe. Chociaż doskonałości możemy spodziewać się dopiero po wzbudzeniu z grobu i otrzymaniu nowych ciał przy zmartwychwstaniu, w duchu naszego umysłu przez cały czas możemy być w tak bliskim kontakcie z Panem, że będziemy cieszyć się ciągłą społecznością z Nim – 1 Jana 1:7. (R 2235)

      Zachowywanie Słowa Bożego oznacza utrzymywanie Słowa przez nową wolę w kontakcie z uczuciami, dopóki uczucia pozytywnie nie zareagują na Ducha tego Słowa. Wytrwałe trwanie w tym procesie we wszystkich okolicznościach życia nieuchronnie rozwinie do doskonałości miłość Bożą w naszym sercu. Miłość Boża składa się z najwyższej miłości do Ojca, następnie do Syna, potem z miłości do braci większej niż do siebie oraz z miłości do świata i nieprzyjaciół równej miłości do siebie.

      Równoległe cytaty: Jana 14:15,16,21,23; 1 Moj. 18:19; 2 Moj. 19:5; 20:6; 24:7; 4 Moj. 9:23; 14:24; 1 Król. 3:14; Ps. 18:45; 25:10; 111:10; 143:10; Przyp. 19:16; Mat. 5:19; 12:50; 13:23; Łuk. 6:46-48; Jana 15:10,14,16; Dz. 4:19; 5:29; Rzym. 6:17; 1 Jana 3:22,24; 2 Jana 6,9; Obj. 12:17.

      Pieśni: 315, 145, 20, 125, 130, 136, 1.
      Wiersze brzasku: (249) Życie dobrze spędzone.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4896.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Co z nich wynikło?

<<<wczoraj jutro>>>