11 lutego

Manna

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was, i mówić kłamliwie wszystko złe przeciwko wam ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami – Mat. 5:11,12

      Opozycja i prześladowanie nieuchronnie towarzyszą aktywności w służbie Bogu. Powinno się je przyjmować z rozsądkiem i szczerością, a kiedy to nie spełnia swojego celu, umyślnie działającemu prześladowcy, po poważnym ostrzeżeniu go o zagrożeniach związanych z takim postępowaniem, należy pozwolić postępować tak, jak uważa za stosowne, podczas gdy my możemy zwrócić się do innych z poselstwem zbawienia. W opozycji, którą znosił nasz Pan oraz w sposobie przyjmowania jej przez Niego, zawarte są cenne lekcje dla wszystkich, którzy są podobnie doświadczani. (R 1735)

      Ponieważ szatan wszelkie korzyści położył obecnie po stronie grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, ci, którzy stają po stronie Boskiej sprawiedliwości, prawdy, miłości oraz myślenia kategoriami Królestwa, muszą spodziewać się prześladowań i je znosić. Niech się jednak nie obawiają, ponieważ pośród nich w duchu cieszą się towarzystwem nie tylko wiernych Starego Testamentu, lecz także Jezusa, Apostołów oraz świętych i męczenników Nowego Testamentu, a ukoronowaniem ich radości będzie udział z Jezusem w Królestwie.

      Równoległe cytaty: Mat. 5:10,44; 10:16,17,21-23,28; 23:34,35; 24:8-10; Mar. 13:9-13; Łuk. 6:22,23; 21:12-19; Jana 15:18,19; 16:1,2; Dz. 5:29,40-42; 1 Kor. 4:9-13; 2 Kor. 4:8-12; 6:4,5,8-10; 11:23-27; 12:10; Filip. 1:12-14; Żyd. 11:25-27,33-38; 1 Piotra 4:12-19; Obj. 2:3,10.

      Pieśni: 330, 23, 93, 200, 228, 305, 227.
      Wiersze brzasku: (180) Pewnego dnia.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5544.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie prześladowania spotkały mnie w tym tygodniu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>