7 listopada

Manna

I widziałem dusze pościnanych z powodu świadectwa Jezusowego i słowa Bożego – Obj. 20:4

      Chociaż to ścięcie jest symboliczne, nie literalne, ma głębokie znaczenie. Oznacza ono nie tylko śmierć własnej woli, lecz także odcięcie od wszystkich innych głów, rządów i prawodawców, a także uznawanie za głowę tylko Jezusa, którego Bóg mianował Głową Kościoła, będącego Jego Ciałem – Głową każdego jego członka. Oznacza to nie tylko odcięcie od wszystkich instytucjonalnych głów i władz, ale także zaprzestanie uznawania własnej głowy i woli, a przyjęcie w zamian zwierzchnictwa, woli naszego Pana Jezusa. Jest to ta sama myśl, na którą zwraca uwagę Apostoł w Liście do Rzymian 6:3, gdzie oświadcza, że członkowie Maluczkiego Stadka zostali ochrzczeni w Ciało Chrystusa, jako członkowie tego Ciała, pod jedną Głową, Chrystusem, przez chrzest w Jego śmierć –przez pełne poświęcenie woli oraz zupełne i wierne składanie życia aż do śmierci. (R 2699)

      Ścięcie, o którym tu jest mowa, nie może być ścięciem literalnym, ponieważ wykluczyłoby to z Maluczkiego Stadka Jezusa, Piotra, Szczepana, Jana i Tomasza, co do których posiadamy natchnione dowody, że zwyciężyli. Niewątpliwie wyłączyłoby to z Kościoła wielu innych Jego członków. Musi to być zatem ścięcie symboliczne, tj. oddanie naszego naturalnego serca, umysłu i woli, tak by Jezus w Swoim sercu, umyśle i woli mógł zostać przez nas przyjęty jako Głowa. Poddajemy się temu ścięciu i trwamy w nim z powodu naszego oddania dla prawdy, która przedstawia Boga i Chrystusa w związku ze zbawieniem naszym i świata.

      Równoległe cytaty: Mat. 13:44-46; Rzym. 6:3-11,16,19; 12:1-5; 2 Kor. 8:12; Mat. 7:21-23; Mar. 10:35-39; 12:42,43; Dz.18:5; Rzym. 10:9-11; 1 Jana 1:6; Obj. 6:11.

      Pieśni: 322, 134, 8, 259, 208, 191, 299.
      Wiersze brzasku: (239) W zamierzonym czasie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 2844
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jakie były okoliczności oraz wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>