28 listopada

Manna

Gdy on sprawi pokój, kto go wzruszy? – Ijoba 34:29

      Kto jeśli nie On, „Bóg wszelkiej pociechy”, może udzielić pokoju pośród niepokoju, powstającego w duszy jak nagła burza na morzu? Jak zagrożeni żeglarze na morzu, wołamy do Niego, a on doprowadza nas do upragnionego, błogiego portu ciszy i pokoju w Bogu. Jakie wołanie sprowadza ten pokój? Nie jest nim modlitwa o usunięcie wszelkich powodów do niepokoju, ponieważ wolą Bożą nie zawsze jest zesłanie pokoju duchowi ludzkiemu w ten sposób; to nie zawsze jest najlepszy sposób. Jest jednak wołanie, które zawsze sprowadza pokój, którego nikt nie „wzruszy”. Wołaniem tym jest modlitwa o błogie, ufne i pełne miłości poddanie się woli Bożej. (R 2058)

      Elihu, jak trzem pozostałym rozmówcom Ijoba, brakowało Boskiego natchnienia, które posiadał Ijob. W przemówieniu Elihu jest jednak dużo mądrości dowodzącej, że był on (współczesny Abrahamowi) daleki od małpy; mądrości, której ewolucjoniści jeszcze nie nabyli. Chociaż wypowiedź naszego tekstu nie jest natchniona, jest prawdziwa, ponieważ Bóg udziela pokoju Swemu ludowi, którego inni nie są w stanie zniszczyć. Pokój ten wypływa z zupełnej wiary w Niego oraz z serca będącego w harmonii z Nim, Jego charakterem, planem i dziełami. Jest to pokój, którego świat nie zna, którym nie może obdarzyć i którego nie może odebrać. Lud Boży uświadamia go sobie przez błogie doświadczenie. Bezpieczni w Przymierzu Potwierdzonym Przysięgą, arcykapłańskim dziele Jezusa i posiadaniu Ducha Świętego, wznoszą się oni ponad obecne kłopoty i w ten sposób cieszą się pokojem Bożym, który przewyższa wszelki rozum, strzegąc ich serc i myśli w Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu z Nim.

      Równoległe cytaty: Izaj. 26:3; Rzym. 8:31; Filip. 4:7; Ps. 1:1,2; 4:9 [Ps. 4:8]; 25:12, 13; 29:11; 85:9; 119:165; Łuk. 1:79; 2:14; Jana 14:27; 16:33; Rzym. 2:10; 5:1; 8:6.

      Pieśni: 128, 80, 87, 94, 179, 244, 321.
      Wiersze brzasku: (89) Śmiertelnie zraniony.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5878
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>