8 lipca

Dom Boży… który jest kościołem Boga żywego – 1 Tym. 3:15

      Kościół Pana – jedyny, który właściwie może być nazwany ecclesia, czyli Kościołem – jest tak nieznaczny, tak pozbawiony ostentacji i stosunkowo tak biedny w bogactwa tego świata, że nie jest dostrzegany ani dostrzegalny ze światowego punktu widzenia. Nie jest on ani utworzony, ani kierowany przez człowieka; imiona jego członków nie są też zapisane na ziemi, lecz w niebie (Żyd. 12:23). Jego Głową i Biskupem jest Pan; jego prawem jest Jego Słowo; ma on jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest; zbudowany jest na świadectwach świętych Apostołów i proroków, a jego głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. (R 2427)

      Słowo „kościół” w języku greckim wskazuje na dobrany charakter ludu Bożego. Jest on istotnie „powołany”, ponieważ odłączony jest przez Pana od królestwa ciemności i panowania szatana, a przyprowadzony do Królestwa drogiego Syna Bożego i pod Jego panowanie. Filarem podtrzymującym ten Kościół i fundamentem, na którym jest zbudowany, jest Jezus Chrystus, jego Pan. Założony na tej Skale, Kościół będzie trwał wiecznie.

      Równoległe cytaty: Izaj. 62:12; Mat. 15:13; 16:18; Żyd. 12:23; Efez. 1:22,23; 2:20-22; 5:23-32; Jana 15:1-8; Rzym. 12:4,5; 1 Kor. 3:9; 12:12-28; 2 Kor. 6:16; Żyd. 3:6; Obj. 21:2,9,10.

      Pieśni: 281, 6, 23, 170, 322, 58, 72.
      Wiersze brzasku: (7) Kościół prawdziwy.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3143
      Wiersze na każdy dzień

Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia odnoszące się do Kościoła? Jak one na mnie wpłynęły? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>