26 lipca

Manna

Temu, kto zwycięży dam … kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje – Obj. 2:17

      Wszyscy zwycięzcy muszą być wypróbowani pod względem gotowości poświęcenia każdej innej rzeczy dla Pana, gotowości ofiarowania, jeśli zajdzie potrzeba, miłości, przyjaźni i aprobaty każdej innej istoty, by zachować miłość i łaskę Pana. Wierzymy, że sprawdzian ten z każdym dniem jest coraz bliżej ludu poświęconego Panu. Dobrze byłoby, aby każdy z nas pamiętał, że jest on jednym z elementów naszej próby i zgodnie z tym kierował swoje uczucia na sprawy duchowe, jak również uśmiercał, umartwiał wszelkie te uczucia wobec ziemskich istot i rzeczy, które mogłyby współzawodniczyć z naszym Panem w naszych uczuciach, służbie itd. (R 2479)

      Zwycięzcą jest ten, kto zwycięża grzech, błąd, samolubstwo i światowość, które szatan, świat i ciało stawiają przeciwko niemu. Tacy zwycięzcy będą stanowili żywe kamienie w świątyni Boga i otrzymają Boską naturę; naturę tak wspaniałą, że w pełni będą ją mogli zrozumieć i ocenić tylko ci, którzy jej dostąpią.

      Równoległe cytaty: Ps. 73:24; Oz. 12:6; Mat. 24:13; Jana 8:31; 10:28; Dz. 11:23; Rzym. 2:6,7; 8:30-39; 1 Kor. 16:13; Gal. 6:9; Kol. 1:10,22,23; Żyd. 2:1; 3:6,14; 10:23,35,36; 12:1-15; Jak. 1:4,12; 1 Piotra 1:4-8; 2 Piotra 1:10,11; Obj. 2:7,10,11,25-28; 3:5,11.

      Pieśni: 272, 21, 27, 32, 58, 72, 78.
      Wiersze brzasku: (292) Jaki umrzesz?
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5113
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu zwyciężałem(am)? Pod jakimi względami? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>