14 lipca

Manna

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i obmowa niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością – Efez. 4:31

      Z pozycji wysokiej oceny Boskiego prawa zaawansowany chrześcijanin widzi, że w oczach Bożych nienawiść jest morderstwem, obmowa – zabójstwem, a niszczenie dobrego imienia bliźniego – kradzieżą i rabunkiem. Jeśli jakakolwiek z wymienionych rzeczy uprawiana jest w Kościele, przez ludzi wyznających Boga, jest ona podwójnym złem – zabójstwem i ograbianiem brata. Jedyny wyjątek od zasady niemówienia źle o kimkolwiek może mieć miejsce wówczas, gdy jesteśmy świadomi absolutnej konieczności objawienia zła – gdy przedstawienie tego zła jest przeciwne pragnieniom naszego serca, a czynimy to jedynie z konieczności: z powodu miłości do drugich, którzy nie będąc poinformowani, mogliby zostać skrzywdzeni. (R 2442)

      Gorycz, zapalczywość, gniew, obmowa i złośliwość są uczynkami ciała. Świętym przystoi zatem pozbycie się ich. W walce przeciwko nim powinniśmy praktykować wiarę, nadzieję, miłość, trwałą determinację oraz oczyszczającą moc Słowa. Przez wymienione dobre zalety starajmy się odrywać od nich nasze uczucia, odwracać naszą uwagę, poskramiać je, usuwać i stawać się obojętnymi na nie.

      Równoległe cytaty: Rzym. 12:14,18-21; Kol. 3:8,13,19; Tyt. 3:2; Jak. 3:5-18; 4:11; 1 Piotra 2:1,23; 3:9; 1 Kor. 13; Efez. 4:26,32; 5:1,2; 2 Kor. 3:12-18.

      Pieśni: 194, 130, 198, 215, 95, 196, 165.
      Wiersze brzasku: (191) Jakby przez ogień.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4759
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie doświadczenia tego tygodnia były związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>