1 lipca

Manna

Chodźcie jako dzieci światłości… obierając to, co podobałoby się Panu – Efez. 5:8,10

      Jeśli jesteśmy poświęceni Bogu przez prawdę, jeśli nasza wola jest martwa, a Pańska w pełni przyjęta w jej miejsce – w myśli, słowie i czynie – przyjęliśmy wolę Bożą i otrzymamy nagrodę jako „zwycięzcy”, nawet gdybyśmy nigdy nie mieli okazji wygłaszać kazań, udzielać jałmużny ubogim i nigdy nie cierpieli jako męczennicy dla sprawy prawdy. Zauważmy dobrze, że „ta jest wola Boża [dotycząca was], to jest uświęcenie wasze”. Niech nic nie przyćmiewa ani nie zaciemnia tej prawdy – ani inne prawdy, ani błędy. Niech ona rządzi naszym postępowaniem, a wtedy, jeśli wola Boża jest naprawdę naszą własną, będziemy mieli przed sobą jasno wytyczoną ścieżkę, co jest bardzo ważne. (R 2411)

      Dziećmi światłości są poświęcone Bogu jednostki, które posiadają prawdę. One dostosowują swoje postępowanie do doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów Słowa Bożego. Ciągle też studiują Słowo i usiłują stosować jego zasady w różnych sytuacjach życiowych, by w ten sposób upewnić się, co się Panu podoba, a potem zgodnie z tym postępować.

      Równoległe cytaty: Mat. 5:14-16; Jana 12:46; 13:13; 2 Kor. 4:6; 1 Tes. 5:5; 1 Jana 1:7; 2:6,9,10; Rzym. 12:2; Efez. 5:2,15,17; 1 Tes. 4:3; 5:24; Filip. 1:10; 1 Tym. 2:3.

      Pieśni: 315, 1, 20, 196, 71, 125, 154
      Wiersze brzasku: (66) Nie widzę, lecz wierzę
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5446
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu, jako dziecko światłości, starałem(am) się doświadczać swojego usposobienia, motywów, myśli, słów i czynów? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>