7 kwietnia

Manna

Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie – Filip. 4:19

      Jeśli nie masz pałającej gorliwości do głoszenia dobrej nowiny o wielkiej radości, módl się o nią żarliwie, wiernie i wytrwale oraz o nią zabiegaj, a wkrótce ją zdobędziesz. Jeśli masz gorliwość i miłość do Ewangelii, a brak ci zdolności do jej przedstawiania, módl się o tę zdolność, jednocześnie w pełni wykorzystując to, co już posiadasz. Jeśli masz gorliwość i zdolność, a brak ci okazji, jak najszybciej przedstaw to Panu w modlitwie, mówiąc Mu, że wiernie wykorzystujesz wszystkie nadarzające się sposobności. Wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbując korzystania z tych najskromniejszych i najmniejszych, jakie są w twoim zasięgu. (R 2004)

      Wszyscy chrześcijanie potrzebują mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, które Bóg zobowiązał się rozwijać w wiernych. W Swych niezgłębionych źródłach mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy Jehowa posiada obfitość bogactw, by zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Naprawdę szczodrze zaspokaja potrzeby wszystkich tych, którzy proszą o to w imieniu i przez Jego Syna, którego uczynił dla nas Mądrością, Sprawiedliwością, Uświęceniem i Wyzwoleniem.

      Równoległe cytaty: Ps. 23; 34:8-11; 50:10; 65:10-14 [Ps. 65:10-13]; Przyp. 8:21; Izaj. 25:4; Mal. 3:10; Mat. 6:26-33; Rzym. 8:28; 2 Kor. 9:8,9; Żyd. 13:5,6; 1 Piotra 5:7; Efez. 1:7; 3:16.

      Pieśni: 67, 110, 63, 119, 121, 293, 30.
      Wiersze brzasku: (202) Zachować odwagę.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5508.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu Bóg zaspokajał moje potrzeby? W jakich okolicznościach? Jak to na mnie wpłynęło?

<<<wczoraj jutro>>>