21 kwietnia

Manna

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w czasie potrzeby – Żyd. 4:15,16

      W chwili pokusy serce powinno się wznieść do wielkiego Mistrza z pełnym zaufaniem wiary, uznaniem Jego miłości, mądrości i możliwości udzielenia nam pomocy, a także gotowości kierowania wszystkimi sprawami dla dobra tych, którzy Go miłują. Prośba o pomoc w czasie potrzeby z pewnością przyniesie nam radę i pomoc Pana oraz siłę do postępowania w sprawiedliwości, prawdzie, czystości i miłości. W ten sposób będziemy zwyciężali w każdej godzinie i w każdym dniu, a także zwyciężymy ostatecznie. (R 2248)

      Nie ma takiego rodzaju doświadczenia ze strony ciała, świata i szatana, przypadającego w udziale ludowi Pana, którego w zasadzie nie przechodził nasz Pan. Chociaż Jego pokusy nie dotyczyły grzechu, ale światowości i naturalnego samolubstwa, były dotkliwe i wyrobiły w Nim zrozumienie dla nas, którzy znajdujemy się w podobnych próbach. To powinno dać nam ufnośc, by przychodzić do Boga przez Niego i w Nim, z prośbą o pomoc w każdej potrzebie.

      Równoległe cytaty: Żyd. 2:17,18; 3:1; 5:1-5; 7:11-28; 8:12; 9:23; Łuk. 23:34; Jana 14:6,13-16; 16:23-26; 17:20-22; Rzym. 8:34; 1 Kor. 10:13; Efez. 3:12; Żyd. 10:19-21.

      Pieśni: 96, 139, 167, 168, 299, 35, 239.
      Wiersze brzasku: (23) Jeden jest tylko.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5585.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie doświadczenia minionego tygodnia były związane z tym tekstem? Jak zostałem(am) przez nie wyćwiczony(a)?

<<<wczoraj jutro>>>