21 grudnia

Manna

Kto jest godzien? – Obj. 5:2

      Umiłowani, zdając sobie sprawę z tego, że jak dotąd Bóg uznaje nas za godnych wglądania w księgę Swego planu, która została odpieczętowana dla nas przez naszego błogosławionego Pana Jezusa, Lwa z pokolenia Judy, udowodnijmy naszą godność dalszego wglądania w nią oraz czytania o cudownych rzeczach Jego prawa, przez wierne posłuszeństwo i lojalność wobec niego we wszystkich rzeczach. Nie lekceważmy wielkiego przywileju uznania nas za godnych udziału w błogosławionej służbie odbijania światła Boskiej prawdy. Okażmy się klejnotami niezwykłej wartości, prawdziwymi diamentami, całym sercem przyjmującymi i z wdziękiem przekazującymi innym światło prawdy, jak również wiernie znoszącymi najsroższe naciski, jakie Bóg może na nas dopuścić. Jeśli pozostaniemy wierni w tych małych rzeczach, we właściwym czasie zostaniemy także uznani za godnych przebywania z Chrystusem w mocy i wielkiej chwale. (R 3103)

      Pytanie naszego tekstu odnosi się do tego, kto był godny zostać Tłumaczem i Wykonawcą Boskiego planu. Mocny anioł stawiający to pytanie przedstawia Przymierze Zakonu, które podczas Wieku Żydowskiego nie znalazło nikogo godnego do tej funkcji. Bojący się Boga w minionym i obecnym Wieku smucili się z powodu grzeszności rodziny ludzkiej, wykazanej przez Zakon. Niech będzie błogosławiona łaska naszego Boga, który znalazł dla nas źródło życia przez Mądrość, Sprawiedliwość, Miłość i Moc, działające w i przez Jezusa Chrystusa, Baranka zabitego przed założeniem świata! Mocarz wśród wodzów ludu Bożego nie tylko wypełnił każdy wymóg Sprawiedliwości, zachowując doskonale wszystkie jej przykazania oraz biorąc na siebie jej wyrok przeciwko Adamowi i jego rodzajowi, lecz także wypełnił każdą sugestię Miłości, w pełni wykorzystując każdą sposobność ofiary. On jest godzien! O tak, On „cały jest pożądany”.

      Równoległe cytaty: Obj. 5:6,9-14; Ps. 45:3; Izaj. 11:5; 53:9; Micheasza 5:4; Mat. 12:41,42; 27:3,4; Łuk. 3:16; 23:41; Jana 1:14; 5:30,34,41; 7:18; Dz. 13:28; 1 Kor. 1:24; 2 Kor. 4:4; 5:21; Kol. 1:19; 2 Tym. 2:13.

      Pieśni: 167, 10, 59, 155, 157, 190, 268.
      Wiersze brzasku: (22) Jezus.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5943
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Kim w tym tygodniu był dla mnie Chrystus? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>