2 czerwca

Manna

Nie osądziłem za rzecz potrzebną cokolwiek innego umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego – 1 Kor. 2:2

      Obserwowanie tych poświęconych jednostek, które pozwoliły, by tematy inne niż „ta Ewangelia” absorbowały ich czas i uwagę, skłania nas do udzielenia im rady, by bardzo starannie wygospodarowywali czas oraz talenty na rzecz posługi Ewangelii, pozostawiając obecnie drugim wszystkie inne sprawy, nawet te bardzo interesujące, dla siebie rezerwując je na przyszłość, kiedy wszelka wiedza stanie się naszym udziałem. Zauważyliśmy, że wszyscy, którzy z jakichkolwiek możliwych do uniknięcia powodów uchylają się od służby na rzecz prawdziwej i jedynej Ewangelii, szybko schodzą z drogi lub natrafiają na poważne przeszkody w dążeniu do Królestwa. (R 1811)

      Jezus Chrystus, i to Ten ukrzyżowany, oznacza nasz Okup i nasz Wzór. Obejmuje to nasze usprawiedliwienie i uświęcenie, będąc zwięzłym streszczeniem tego, czym Chrystus jest dla Swoich naśladowców. Nasze wzajemne zainteresowanie sobą jako ludem Bożym powinno sprawić, by myśl ta przenikała nasze wszystkie wzajemne relacje. Jako współuczniowie Chrystusa, możemy z korzyścią koncentrować swoją uwagę na tej myśli, pomijając wszystkie inne rzeczy.

      Równoległe cytaty: Gal. 6:14; Filip. 3:8,13,14; Dz. 5:30,31,42; 13:23,26-33; 16:31; 17:2,3; 18:5,6; 19:4; 20:20,21; 26:22,23; Rzym. 5:8-11; 1 Kor. 1:17,24,30; 2:3-8; 4:1,2; 3:5-10; 2 Kor. 3:3,6; 4:5; 6:1.

      Pieśni: 116, 13, 44, 78, 91, 130, 136.
      Wiersze brzasku: (229) Jego kroki.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5044
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu starałem(am) się służyć tylko Jezusowi? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>