18 czerwca

Manna

Obfitość wesela jest przed obliczem twoim, rozkosze po prawicy twojej aż na wieki – Ps. 16:11

      Przed obliczem Pana, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, jest pełnia radości. Doskonalmy coraz bardziej znajomość z Panem, przybliżając się do Niego w modlitwie, w studiowaniu Jego cennego Słowa, w medytacji nad Jego dobrocią, opatrznościową opieką, znamiennymi przejawami Jego łaski w naszych osobistych doświadczeniach oraz nad Jego cennymi obietnicami, które są pewne w Jezusie Chrystusie. „Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam” (Jak. 4:8); objawi wam Samego Siebie i zamieszka w was. Prawdziwie wolą Bożą jest to, by wszystkie Jego dzieci były w Nim szczęśliwe, by się zawsze radowały. Jeśli ktoś nie doświadcza tego błogosławieństwa, żyje poniżej swych przywilejów. (R 1948)

      Rozumiemy, że oblicze Boga oznacza Boską łaskę w naszym obecnym stanie ofiarowania i w przyszłych warunkach chwały. Przywilejem obu tych stanów jest pełnia radości, to jest najwyższa radość, do jakiej ktoś jest zdolny. Klasa Chrystusa, która cieszy się Jego największą łaską, jest błogosławiona wiecznym szczęściem.

      Równoległe cytaty: Dz.Ap. 2:28; Przyp. 4:18; 1 Jana 3:2; Mat. 5:8; Ps. 17:15; 36:9; Żyd. 12:2; Łuk. 14:14; Jana 6:39,40,44,54; 14:2,3,19; Dz.2:26-28; 26:6,7; 1 Kor. 15:40-57; 2 Kor. 5:1-5; Filip. 3:10,11,21; Obj. 20:4,6.

      Pieśni: 179, 32, 109, 273, 201, 176, 58.
      Wiersze brzasku: (174) Nie moja, lecz Jego wola.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 1949
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co ten tekst znaczył dla mnie w tym tygodniu? Jak go wykorzystywałem(am) w codziennym życiu? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>