17 czerwca

Manna

Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jak ogień roztapiający… i będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro – Mal. 3:2,3

      Wielki Rafinator obserwuje, jak szlachetny metal twojego charakteru odbija Jego obraz. Mówiąc prościej, w każdej próbie zwraca uwagę na to, jakie wpływy rządzą naszymi czynami: czy są nimi doczesne korzyści, względy światowe, osobiste przyjaźnie, ziemska miłość (męża, żony czy dzieci), zamiłowanie do wygód lub pokoju za wszelką cenę; czy też przeciwnie – rządzą nami wyłącznie zasady prawdy i sprawiedliwości. Zwraca też uwagę na to, czy będziemy gotowi bronić tych zasad z gorliwością i energią za każdą cenę trudu i cierpień, tocząc dobry bój wiary aż do ostatniego tchu, do śmierci. (R 1943)

      Oba pojawienia się naszego Pana, Jego pierwsze i drugie przyjście, są okresami wielkich prób dla ludu Bożego. Te okresy Jego obecności srodze doświadczają postawę serca każdego cielesnego i duchowego Izraelity. Najsroższe próby przychodzą na nich w czasie tych dwu okresów w tym celu, by objawić stan ich serca, a wszystkie przebiegają pod nadzorem naszego Pana. W Paruzji bardziej chodziło o to, czy próbowana jednostka zostanie objawiona jako nowe stworzenie; w Epifanii – czy nowe stworzenie zostanie objawione jako członek Maluczkiego Stadka czy Wielkiej Kompanii. W obu tych okresach doświadczane są zarówno charaktery, jak i nauki.

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 22:1; 5 Moj. 8:2,5; Ijoba 1:8-2:10; Dan. 12:10; Jak. 1:2,3,12; 1 Piotra 1:6,7; Żyd. 12:1-14; Joela 2:11; Obj. 6:17.

      Pieśni: 67, 63, 130, 57, 120, 328, 197.
      Wiersze brzasku: (237) Gniew Boży.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5916
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie przyniosły wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>