15 czerwca

Manna

Zawrę z wami przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleję na was – Izaj. 55:3

      Klasę, z którą Pan zawarł wieczne przymierze i do której należą „miłosierdzia Dawidowe pewne”, stanowią wszyscy ci, którzy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, których dusze były tak spragnione Boga, jak jeleń strumienia wód; którzy znalazłszy Go, poświęcili się Mu i otrzymali namaszczenie Duchem Świętym, poświadczającym ich duchowi, iż są synami Boga; którzy jako namaszczeni synowie mogli dostrzec w sobie cechy godne prawdziwego synostwa – lojalność, wierność, gorliwość, energię, odwagę, roztropność itp. (R 1936)

      Są dwa rodzaje przymierzy: obietnica bezwarunkowo wiążąca jedną stronę wobec drugiej lub kontrakt warunkowo wiążący dwie strony wobec siebie. Przymierze, do którego odnosi się nasz tekst („miłosierdzia Dawidowe pewne”), należy do pierwszej grupy. Dawid, Umiłowany, przedstawia klasę Chrystusa, a „miłosierdzia Dawidowe pewne” to obietnice należące do tej klasy. Są one pewne, ponieważ zostały zagwarantowane Boską przysięgą; są wieczne, ponieważ wieczne będą ich korzyści. Są one cudownym dziedzictwem. Jak wielki dział tacy mają od Pana!

      Równoległe cytaty: 1 Moj. 22:16-18; 2 Sam. 23:5; Ps. 89:35-38; Dz. 13:34; Rzym. 9:7-13; Gal. 3:8,9,14-19,26-29; 4:21-31; Żyd. 6:13-20; 11:17-19; 2 Kor. 1:20.

      Pieśni: 27, 41, 330, 333, 72, 58, 204.
      Wiersze brzasku: (6) Obietnica związana przysięgą – Ewangelia.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4318
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Co w tym tygodniu znaczyły dla mnie te obietnice? Jak je wykorzystałem(am)? Jakie były tego rezultaty?

<<<wczoraj jutro>>>