Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 451

Tomy Epifaniczne

kwestii deizmowi także i dlatego, że prawda na temat nieśmiertelności została po raz pierwszy objawiona przez naszego Pana poprzez ewangelię (2 Tym.1:10), podczas gdy błąd deizmu na temat świadomej nieśmiertelnej egzystencji dla wszystkich ludzi w stanie śmierci był wyznawany przez ponad 2000 lat przed Chrystusem i jest wyznawany aż dotąd, co widać w fałszywych religiach Egiptu, Babilonii, Indii, Chin, Persji, Grecji, Rzymu itp., który to fakt jest kolejnym argumentem obalającym przyszłe życie deizmu. Ta doktryna deizmu przeczy nauce Biblii, że karą za grzech jest śmierć, unicestwienie, podczas gdy deizm nic nie mówi o unicestwieniu jako karze za grzech, lecz wyznaje, że zarówno grzech jak i sprawiedliwość otrzymują taką samą nagrodę wiecznego, nieśmiertelnego i błogiego życia po śmierci, całkowicie niezależnie od zmartwychwstania. Przytoczone wyżej wersety dobitnie dowodzą, że karą za grzech jest śmierć. Tak więc w tej kwestii Biblia zaprzecza poglądowi deizmu na życie przyszłe.
      Jest wiele innych biblijnych doktryn przeczących poglądowi deizmu na przyszłe życie. Biblia naucza, że życie wieczne – wieczna, doskonała, szczęśliwa egzystencja – jest darem uzależnionym od wierności Bogu przez zasługę i służbę Chrystusa. Oto kilka z licznych tekstów o tym mówiących: Mat.19:29; Rzym.2:6,7; 5:21; 6:23; 8:13; Obj.2:10. Jednak deizm, przecząc tym i wielu innym wersetom, utrzymuje, że naturalnym darem człowieka spełniającym się w chwili śmierci jest wieczna, nieśmiertelna, doskonała i szczęśliwa egzystencja. Przeczy on także sądowi Boga, że grzesznik naprawdę umrze – nie tylko pozornie, podczas gdy w rzeczywistości będzie żył po śmierci (1 Moj.2:17). Przeczy również wyraźnym oświadczeniom Biblii, że śmierć jest pozbawionym świadomości stanem, w którym ludzie o niczym nie wiedzą, niczego nie robią, niczego nie pamiętają, o niczym nie myślą, niczego nie czują i niczego nie chcą (Ps.6:6; 146:3,4; Kaz.9:5,6,10; Ijob 14:21; Iz.63:16; Dan.12:2; Jan 11:11-14; Dz.7:62; 1 Kor.15:6,18,20,51). Przeczy on także prawdziwemu poglądowi odnośnie tego, co umiera.

poprzednia następna