Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 225

Tomy Epifaniczne

Bezbożność ludzkości przed potopem była nie tylko przykładem Boskiej nieskwapliwości, ale jeszcze bardziej przykładem Jego powściągliwości. Znoszenie przez 120 lat skrajnych form grzechu ludzi przed potopem jest znamiennym przykładem powściągliwości Boga. Powstawanie religii pogańskich po potopie, tak bluźnierczych wobec Boga, tak degradujących wobec człowieka i tak szkodliwych dla prawdy – to kolejny etap okazywania Boskiej powściągliwości w odniesieniu do człowieka. Jak bowiem zapewnia nas apostoł w Rzym.1, powstanie w rodzinie ludzkiej takich religii było wynikiem rosnącej deprawacji człowieka, z czego skorzystał szatan jako z okazji i środka ich szerzenia. Jakim przejawem Boskiej powściągliwości wobec Amorejczyków jest stwierdzenie, że gniew był powstrzymywany, i to przez niemal 500 lat, ponieważ ich nieprawość nie osiągnęła jeszcze pełni (1 Moj.15:16)!
Krzywdy wyrządzane Jakubowi i Józefowi z pewnością wymagały od Boga powściągliwego postępowania wobec ciemiężycieli tych Jego wiernych sług. Ponad stuletnie uciskanie Izraela przez Egipcjan oraz jęki i wzdychania kierowane do Boga ich przymierza przypominają kolejny znaczący przykład Boskiej powściągliwości. Sposób, rodzaje i okoliczności dziesięciu plag Egiptu oraz okoliczności zniszczenia faraona i jego wojsk w Morzu Czerwonym także są znamienną ilustracją powściągliwości Jehowy wobec upartego człowieka. Krnąbrność, chciwość, bałwochwalstwo, niezadowolenie, szemranie, nieposłuszeństwo i nieczystość Izraela – każde z osobna i wszystkie razem dostarczały sposobności używania powściągliwości przez Boga. Ich wielokrotne odstępstwa w okresie sędziów i królów, prześladowanie proroków Boga, akceptowanie fałszywych religii, niewiara w opiekę Boga ich przymierza, zakazane łączenie się z pogańskimi narodami i ludami oraz potęgowanie grzechu – wszystkie były powściągliwie znoszone przez Boga. A gdy Pan już powstawał i karał ich, działo się to z powściągliwością i szybko przechodził On do łagodności, uprzejmości wobec nich. Aktem powściągliwości

poprzednia następna