Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 202

Tomy Epifaniczne

           Święty, święty, święty! Panie Boże Wszechmogący!
                Wczesnym rankiem nasza pieśń wznosi się do Ciebie;
           święty, święty, święty! Miłosierny i potężny!
                Boże na wysokościach, błogosławiony Majestacie!

           Święty, święty, święty! Wszyscy Twoi święci wielbią Cię,
                rzucając swe złote korony na szklane morze;
           cherubini i serafini upadają przed Tobą,
                który byłeś i jesteś, i zawsze będziesz.

           Święty, święty, święty! Choć skrywa Cię ciemność,
                choć oko grzesznika nie może dojrzeć Twej chwały,
           tylkoś Ty jest święty; nie ma innego prócz Ciebie,
                doskonały w mocy, miłości i czystości.

           Święty, święty, święty! Panie Boże Wszechmogący!
                Wszystkie Twe dzieła będą wielbić Twe imię na ziemi, niebiosach i morzu.
           Święty, święty, święty! Miłosierny i potężny!
                Synu Najwyższego, na wieki uwielbiony.

poprzednia następna