Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 187

Tomy Epifaniczne

       Piątą funkcją ojca jest kształcenie dzieci. Zdolność do czynienia tego i używanie tej zdolności to piąty element ojcostwa. Jako prawdziwy Ojciec Bóg kształci Swe dzieci. Kształcenie to obejmuje sprawy intelektualne, serca i zręczności ręczne. Kształci On ich umysły, nauczając je prawdziwej wiedzy, umożliwiając im jej postrzeganie, zapamiętywanie i analizowanie, tak by wiedza ta stawała się częścią ich istoty. W ten sposób żyją one w Jego wiedzy, a ona staje się niejako ich drugą naturą. Wiedza ta jest zarówno teoretyczna, gdyż udziela im właściwych zasad myślenia, mówienia i działania, jak i praktyczna, gdyż należy do tego rodzaju, który mogą i rzeczywiście z pożytkiem wykorzystują we wszystkich problemach życia. Ponadto kształci On serce, ponieważ wie, że charakter jest najlepszą ze wszystkich zdobyczy, najbardziej przydatnym ze wszystkich osiągnięć i najbardziej atrakcyjną ze wszystkich ozdób. W trakcie kształcenia przeprowadza je przez każdy proces rozwijania charakteru: uzupełnianie braków, zwalczanie wad, ożywianie w dobru, wzrost w dobru, wzmocnienie w dobru, równoważenie w dobru i krystalizowanie w dobru. Gdy kończy kształcenie ich serca, posiadają one najpiękniejsze serca we wszechświecie, a z takimi charakterami będą dobrze przygotowane do wiecznego życia (Ps.22:27). Poza kształceniem głowy i serca Bóg jako Ojciec udziela Swym dzieciom także umiejętności praktycznych. Szkoli je w sztuce budowania (Mat.7:24-27; 1 Kor.3:10-15), dzięki czemu wznoszą one struktury wiary i charakteru; w rolnictwie, dzięki czemu sadzą i podlewają ogród Boga (1 Kor.3:6-9); w winobraniu, dzięki czemu hodują cenne owoce na Boskiej winnicy (Mat.21:28-31,41,43); oraz w uprawie roli, dzięki czemu sieją, żną, wiążą w snopy, suszą, młócą, przewiewają, nadzorują przesiewanie i współpracują przy zbieraniu pszenicy do spichlerza. Wiele z nich szkoli w pracy wypasu owiec (Dz.20:28). Niektóre z nich osiągają na tym polu wspaniałe sukcesy. Kształci je na dobrych handlowców

poprzednia następna