Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 186

Tomy Epifaniczne

ozdabia nas prawdziwym pięknem. Nasz Ojciec, którego poczucie piękna i estetyki przewyższa poczucie jakiejkolwiek innej istoty, patrzy na nas, tak przyodzianych, z najwyższą satysfakcją i przyjemnością. Chroni nas ona od zbyt dużego zimna i upału, zapewnia nam wygodę i ułatwia nasze ruchy. Co więcej, zapewnia nam On środki i narzędzia, którymi możemy haftować naszą szatę. Przy pomocy złotych nici [Boskiego Ducha] oraz srebrnych igieł [prawdy] umożliwia nam haftowanie na tej szacie pięknych wzorów chrześcijańskich łask, dzięki czemu nasze szaty weselne stają się urzekająco piękne (Ps.45:14,15). Zapewnia też nam najlepsze schronienie, ponieważ On Sam jest naszym mieszkaniem (1 Jan 4:16). Jest to najpiękniejszy, najbardziej gustowny i praktyczny dom, jaki kiedykolwiek został wzniesiony. Jest dobrze oświetlony i wentylowany. Jest przestronny i wygodny. Ma elegancję pałacu i przytulność domu. Panują tam wieczna radość i pokój. Ojciec, matka i dzieci są tutaj związane najczulszymi więzami, najpiękniejszym duchem i najbardziej radosnymi sercami. Jest dobrze chroniony przed zarazą błędu, która nie może się do niego zbliżyć (Ps.92:10). Słońce pokuszenia (Łuk.8:6,13; Mat.13:6,21) nie może prażyć w ten dom tak, by pobyt w nim uczynić nieznośnym, i aby ci, którzy w nim mieszkają, doznali porażenia. W zimie czasu ucisku utrzymywana jest w nim odpowiednia temperatura, by jego mieszkańcy nigdy nie doznali zimna, aby nie zbliżyło się do nich żadne zbyt ciężkie doświadczenie. Chociaż na zewnątrz panuje noc grzechu, z jej smutkami, niedolą, niepewnością i strachem, wewnątrz tego domu zawsze jest jasno, ponieważ światło prawdy oświetla każdy jego pokój i korytarz. W ten sposób Sam Bóg zapewnia Swym dzieciom doskonałe schronienie. Udzielanie przez Niego Swym dzieciom pożywienia, odzienia i schronienia, i to najlepszej jakości i w obfitującej ilości, dowodzi, że doskonale wypełnia On czwartą funkcję ojca – zaspokajania potrzeb rodziny – i w ten sposób dowodzi, że posiada On także i ten składnik prawdziwego ojcostwa.

poprzednia następna