Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 95

Tomy Epifaniczne

wpływ na różne elementy Boskiego planu wobec aniołów i ludzi. Wymagała ona zatem, by wychodząc z twórczej ręki Boga, byli oni doskonali, bezgrzeszni i prawi, oraz by otrzymali warunki i dzieła sprzyjające ich trwałemu szczęściu, prawości, przydatności i pomyślności. Takie warunki panowały w niebie, mieszkaniu różnych rzędów aniołów, i takie warunki panowały w Edenie, mieszkaniu bezgrzesznego człowieka. Boska sprawiedliwość żądała jednak dowodu wierności ludzi i aniołów w warunkach próby, i to w takich okolicznościach, w których mógł on być dany. Znaczy to, że Bóg zarówno aniołów, jak i ludzi stworzył dobrymi (1 Moj.1:31), a przez to z mocną skłonnością ku prawości i całkowitym brakiem skłonności ku nieprawości, tak aby grzech był przeciwny dążeniom ich moralnej natury. Tak więc zostali oni stworzeni z korzyścią dla takiej próby. Próba ta była też takiego charakteru, że byli oni w stanie ją znieść. Ponadto, człowiek otrzymał wyraźne instrukcje co do istoty tej próby – posłuszeństwa, korzyści pozostania wiernym i niekorzyści stania się niewiernym, co miało prowadzić do życia w zamian za posłuszeństwo i śmierci za nieposłuszeństwo. Tak więc Boska sprawiedliwość ujawniła się w samej próbie. Tak przeprowadzona zgodnie ze sprawiedliwością próba nie mogła zakończyć się inaczej jak tylko tym, czego Boska sprawiedliwość zażądała, gdy pojawiło się nieposłuszeństwo – wyrokiem śmierci dla człowieka. Upadli aniołowie z wyjątkiem szatana najwyraźniej nie zgrzeszyli, dopóki nie zostali zwiedzeni do przyjmowania ludzkich ciał, poślubiania kobiet i zakładania rodzin w nadziei wykorzenienia w ten sposób grzechu z rodziny ludzkiej. Tak więc zamiast znaleźć się pod wyrokiem śmierci, zostali uwięzieni w atmosferze naszej ziemi (Judy 6; 2 Ptr.2:4; Efez.2:2) aż do dnia sądu; jednak w ich ostatecznej próbie wyrokiem będzie życie lub śmierć. Sprawiedliwość żądania śmierci jako kary za grzech jest oczywista z następującego powodu: Bóg zaoferował moralnym stworzeniom życie na warunkach posłuszeństwa. Jeśli warunek nie jest spełniony przez w ten sposób zobowiązanego odbiorcę, warunkowy

poprzednia następna