Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 126

Tomy Epifaniczne

środków rządzenia i błogosławienia ludzkości, Młodocianych Godnych jako mniej znaczących widzialnych przedstawicieli niewidzialnego Chrystusa w zakładaniu i prowadzeniu mniej znaczących widzialnych narzędzi i środków rządzenia i błogosławienia człowieka oraz Wielkiej Kompanii jako niewidzialnych i drugorzędnych narzędzi niewidzialnego Chrystusa we wspomaganiu tych dwóch widzialnych części Królestwa oraz w wykonywaniu dyscyplinujących poleceń klasy Chrystusa. Taka organizacja Królestwa będzie odpowiednią do usunięcia każdego elementu przekleństwa, wprowadzenia przeciwnych im dobrych elementów i doprowadzenia chętnych i posłusznych do świadomej jedności i współpracy z warunkami Królestwa. Dzięki temu zostaną oni uwolnieni z każdego skutku przekleństwa, otrzymają wszystkie błogosławieństwa restytucji i zostaną przygotowani do rajskiej ziemi. Gdy pomyślimy o niezmiernej obfitości dobra, jaka spłynie przez skutki tego planu w postaci uzdrawiania, podnoszenia i doskonalenia, musimy zauważyć miłość Boga działającą w warunkach Tysiąclecia w celu podniesienia człowieka.
      Miłość Boga będzie także obecna w końcowej próbie przy końcu Tysiąclecia, ponieważ próba ta będzie miała na celu wieczne utrwalenie prawdy i sprawiedliwości w odrodzonej rodzinie ludzkiej. W tej ostatniej próbie w naturalny sposób będą oczywiście działać elementy miłości bezinteresownej – Boskie upodobanie w dobrych zasadach oraz Jego upodobanie do wiecznego ich zachowania.
      Także i wyrok oraz wieczne zniszczenie tych, którzy w tej końcowej próbie wybiorą zło, wystąpią w towarzystwie miłości, choć przede wszystkim należą one do sfery Boskiej mocy i sprawiedliwości. Miłość będzie bowiem gotowa usunąć ich w celu zniszczenia wszelkiego grzechu, w celu niedopuszczenia, by źli wiecznie cierpieli i w celu wiecznego zaoszczędzenia dobrym cierpienia umysłowego, i w ten sposób Bóg doprowadzi do niezakłóconego trwania dobra. Ponieważ stan taki nie będzie mógł być osiągnięty tak długo, jak długo będą istnieć

poprzednia następna