Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 101

Tomy Epifaniczne

więc sprawiedliwość nie mogła być zadowolona przez nic mniejszego niż równoważną cenę – okup. Zwyciężyła miłość ku zadowoleniu sprawiedliwości, dając przedludzkiego Logosa po to, by stał się doskonałym człowiekiem zrodzonym z niewiasty, lecz nie spłodzonym przez człowieka . Z drugiej strony, sprawiedliwość nie mogła przyjąć jako Odkupiciela kogoś większego niż doskonałego człowieka, posiadającego coś więcej niż tylko ludzkie prawa życiowe i prawo do życia. Dlatego Logos musiał przestać być potężną istotą duchową, przez którą stały się wszystkie rzeczy, i stać się człowiekiem (Jan 1:1-3,14; 2 Kor.8:9; Filip 2:6-8; Żyd.2:9,14). Gdy więc Logos stał się ludzką istotą, przestał być istotą duchową – zmienił naturę, tak samo jak woda, która stała się winem, przestała być wodą – zmieniła swą naturę na naturę wina. Gdyby pozostał potężnym Logosem, nie mógłby być okupem, ponieważ w takim przypadku osoba złożona jako okup byłaby czymś więcej niż równoważną ceną długu, a sprawiedliwość odrzuciłaby ją dokładnie tak samo, jak odrzucała ofiary mniejsze od doskonałego człowieka (Żyd.10:4), ponieważ nie były one równoważną ceną. Widzimy więc, w jaki sposób sprawiedliwość Boga wymagała, by Odkupiciel nie był nikim więcej ani nikim mniej niż doskonałym człowiekiem, z prawem do życia i stosownymi prawami życiowymi.
      Boska sprawiedliwość była zadowolona z nagrody chwały, czci i nieśmiertelności udzielonej Odkupicielowi za Jego wierną i pełną miłości ofiarę. To nie sprawiedliwość udzieliła Mu tej nagrody, zrobiła to Jego miłość. Sprawiedliwość była jednak zadowolona, że ją otrzymał. Po pierwsze dlatego, że nie gwałciło to żadnej zasady sprawiedliwości, a po drugie dlatego, że w ten sposób były wspierane jej interesy. Gdyby taka nagroda – udzielenie Boskiej natury i tytułu dziedzica Boga, Jego Przedstawiciela w całym wszechświecie (Mat.28:18) – została udzielona bez sprawdzenia, czy jest On jej godzien i czy nigdy nie będzie jej nadużywał, sprawiedliwość wniosłaby zastrzeżenia, co uniemożliwiłoby jej udzielenie, gdyż Boska miłość nigdy nie działa niezgodnie z Boską sprawiedliwością. Obecna służba

poprzednia następna