Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 49

Tomy Epifaniczne

jest podporą Jego ludu (5 Moj.33:27). W słusznym czasie zostanie ona jako taka zamanifestowana wszystkim ludziom (Joz.4:24). Jej skuteczne wykorzystywanie nie jest zależne od innych (1 Sam.14:6; 2 Kron.14:11). Jego wszechmoc obejmuje wszystkie Jego stworzenia (1 Kron.29:11,12; Dan.4:35). Stoi za nią Jego wiedza, szczególnie w używaniu jej dla dobra (2 Kron.16:9; Dan.3:17; 6:27). Nikt nie jest w stanie skutecznie Mu się oprzeć (2 Kron.20:6; Ps.66:3; Ijob 11:10; 12:14; Iz.27:4; 31:3). Jest ona zwykle używana do pomocy i błogosławienia (2 Kron.25:8,9). Błogosławi dobrych i karze złych (Ezdr.8:22; Łuk.1:49-51). Jej zakres działania jest równie nieograniczony jak wszechświat (Jer.32:17,27; 10:12,13; 5:22; Iz.51:10; 50:2,3; 48:13; 40:12, 22, 24, 26, 28; Przyp.30:4; Ps.148:5,8; 147:5,16,18; 29:3-6; 46:7; 65:7,8; 68:34; 74:13,15; 77:15-19; Ijob 9:4-7,10,12,13). Człowiek w stanie klątwy jest bezradny w Jego ręku (Ijob 14:20). Może On wprowadzić każdą pożądaną przez Siebie zmianę, nawet jeśli nie jest ona zrozumiana przez nas (Ijob 26:11,14; 38:8,11; Ps.104:7,9,29-32; 78:26; 89:8,9,13; 97:3-5). Nikt nie jest Mu równy mocą (Ijob 40:9; 41:10,11). Jego własna siła wywyższa i wychwala Go (Ps.21:13,14; 106:8; 118:16; 145:6; Iz.63:12). Jego wrogowie są pewni swej ostatecznej klęski (Ps.76:6,7; Nah.1:3-6; Joel 2:11; 3:16; Iz.17:13; 19:1; 23:11; 33:3,13; Jer.20:11; Żyd.3:6,9-11,15). Jego moc realizuje wszystkie Jego plany (Iz.14:24, 27). Jest On w stanie zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało (Mat.10:28; Jak.4:12). Jego moc zwycięża demony (Łuk.11:20); spełnia Jego obietnice (Rzym.4:21); wzbudzała i wzbudzi zmarłych (1 Kor.6:14); umożliwia prawe życie chrześcijanom (Efez.1:19, 20; 3:20; 1 Ptr.1:5). Zaiste, Boska moc jest cudowna sama w sobie i w swych dziełach.
      Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad głównymi dziełami Boga jako wyrazami Jego wszechpotężnej mocy. Jednym z największych Jego dzieł jest stworzenie i zachowanie

poprzednia następna