Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 15

Tomy Epifaniczne

niezbędnej dla wzrostu warzyw – potasu, kwasu krzemowego, amoniaku itp. Wprost przeciwnie, natychmiast pochłania jeszcze więcej tych pierwiastków, zawartych w wodzie deszczowej, i w ten sposób zwiększa swój zapas dla jeszcze większej płodności. Co więcej, z deszczu całkowicie absorbowane są tylko takie pierwiastki, jakie są niezbędne dla wzrostu roślin. Tak więc deszcz i gleba wskazują na przystosowanie dla pewnego celu – produkcji żywności dla człowieka i zwierząt. W naturze nieorganicznej mamy zatem zaplanowane przystosowanie do przyszłego celu. Plan jest także widoczny w dwóch gazach – tlenie i wodorze – które łącząc się w pewnych proporcjach, tworzą wodę, tak bardzo potrzebną do życia. Plan można również dostrzec w tak bardzo nieodzownym do życia powietrzu tworzonym przez połączenie tlenu, azotu i argonu. Plan widoczny jest na setki sposobów w świetle, cieple i wszystkich innych siłach natury – w ich mieszaniu w celu zachowania wszechświata i czynienia go możliwym do zamieszkania. Jakież cuda planowości przejawiają się w wirowaniu ziemi wokół osi, by w efekcie dać dzień i noc, co wiąże się ze wzrostem, aktywnością i odpoczynkiem, oraz w krążeniu po orbicie, czego efektem są następujące po sobie pory roku, które różnie występują na półkulach północnej i południowej! Inne fakty natury nieorganicznej wskazują na plan: dlaczego drewno jest wyrzucane przez fale na brzegi Grenlandii, tak bardzo go potrzebującej, a nie na brzegi Anglii czy Francji, gdzie nie jest potrzebne? Dlaczego planety położone najbliżej słońca nie mają księżyców, podczas gdy mają je te dalsze, które potrzebują więcej światła? Dlaczego najbardziej powszechnym metalem jest żelazo, które jest najbardziej potrzebne? Dlaczego pasaty często nie dopuszczają chmur do pewnych rejonów ziemi, gdzie występuje obfitość opadów, a posyłają je z deszczem do innych rejonów, które w przeciwnym razie byłyby jałowe? Dlaczego ciepłe prądy oceaniczne biegną w północnym i południowym kierunku naszego globu, podczas gdy zimne prądy biegną w kierunku stref równikowych? W tych wszystkich faktach dostrzegamy dobroczynne planowanie. A zatem natura nieorganiczna pełna jest planowania, co dowodzi

poprzednia następna