Epifaniczny tom 1 – rozdział 1 – str. 16

Tomy Epifaniczne

inteligentnej pierwszej przyczyny obdarzonej mądrością, życzliwością, wolą i władzami wykonawczymi.
.      Jeśli spojrzymy na naturę organiczną, wszędzie napotykamy planowość. Jak to się dzieje, że wszystkie organy stworzenia zwierzęcego są uformowane, zanim mają czemukolwiek służyć? Czyż nie jest to planowanie – uprzednie przystosowanie do przyszłych celów? Jest to dostrzegalne nawet w królestwie roślin. Dla przykładu: liść przymocowany do pręcika kwiatu lipy jest bezużyteczny, dopóki słupek z owocem nie oderwie się od gałęzi. Wtedy to liściaste skrzydło niesie go daleko od pnia, na którym wyrósł, by powstało coś nowego. W jaki sposób oczy ryb zostały ukształtowane zgodnie z prawami załamywania światła w wodzie? Jak to się stało, że dłoń ręki i stopa mają grubszą skórę niż reszta ciała? Dlaczego budowa ręki zdradza tak cudowną przystosowalność? Jak to się stało, że oko jest dostosowane do światła i odpowiedniego widzenia? Dlaczego żołądek i wątroba są najbardziej wyjątkowym laboratorium chemicznym na ziemi, serce znajduje się niemal w ciągłym ruchu, a jednocześnie jest zdumiewającą stacją pomp, krew wchłania tlen dla podtrzymania życia oraz pobierania pierwiastków pożywienia w celu rozprowadzenia ich po całym ciele i zastąpienia zużytych komórek, które odprowadza? Dlaczego nerka jest najwspanialszą oczyszczalnią? Dlaczego organy mózgu myślą, postrzegają, zapamiętują, kochają, nienawidzą itp., itd? Dlaczego pięć zmysłów funkcjonuje dla potrzeb cielesnych? Organy rozrodcze u mężczyzn i kobiet są dostosowane do rozmnażania, a jelita to największy istniejący system kanalizacyjny? W jaki sposób? Czyż wszystkie one w swej budowie nie dowodzą planowania – uprzedniego przystosowania do pewnych przyszłych celów? Plan z pewnością jest widoczny wszędzie w naturze organicznej.
.      Obecność planowania widoczna jest również na styku między naturą organiczną a nieorganiczną. Płuca są dostosowane do powietrza, a powietrze do płuc; światło do oka, a oko do światła; ucho do dźwięku, a dźwięk do ucha; zapach

poprzednia następna