Epifaniczny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 5

SPIS TREŚCI

Rozdział I – strona 7
ISTNIENIE BOGA

POWSZECHNA WIARA WPISANA W MORALNĄ I RELIGIJNĄ BUDOWĘ CZŁOWIEKA – PRZYCZYNA I SKUTEK – PORZĄDEK I PANOWANIE PRAWA WE WSZECHŚWIECIE – WSZĘDZIE WIDOCZNY ZAMIAR – UMYSŁOWA, MORALNA I RELIGIJNA ISTOTA CZŁOWIEKA – DOWODY Z DOŚWIADCZENIA – NIEMOŻLIWOŚĆ OBALENIA ISTNIENIA BOGA – BÓG NAUKOWCA

Rozdział II – strona 27
BOSKIE PRZYMIOTY ISTOTY

ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY PRZYMIOTAMI ISTOTY A CHARAKTERU – OSOBOWOŚĆ – CIELESNOŚĆ – DUCHOWOŚĆ – SAMOEGZYSTENCJA – WIECZNOŚĆ – SAMOWYSTARCZALNOŚĆ – NIEŚMIERTELNOŚĆ – WPŁYW TYCH SIEDMIU PRZYMIOTÓW NA ROZMIŁOWANYCH W POBOŻNOŚCI – NIEWIDZIALNOŚĆ – JEDNOŚĆ – WSZECHMOC – WSZECHWIEDZA – WSZECHOBECNOŚĆ – SUPREMACJA – NIEZGŁĘBIONOŚĆ – ICH LEKCJE DLA NAS

Rozdział III – strona 67
ELEMENTY SKŁADOWE I WYŻSZE PIERWSZORZĘDNE ŁASKI CHARAKTERU BOGA

SPRAWIEDLIWA POSTAWA WOBEC ZŁA . ŚWIĘTE UCZUCIA – ŁASKI – SIŁA – DOMINACJA WYŻSZYCH PIERWSZORZĘDNYCH ŁASK  RÓWNOWAGA – KRYSTALIZACJA – TRZY RZĘDY ŁASK – WYŻSZE PIERWSZORZĘDNE ŁASKI – MĄDROŚĆ – SPRAWIEDLIWOŚĆ – MIŁOŚĆ BEZINTERESOWNA – MIŁOŚĆ – MOC – FUNKCJA WYŻSZYCH PIERWSZORZĘDNYCH ŁASK BOGA

Rozdział IV – strona 141
NIŻSZE PIERWSZORZĘDNE ŁASKI CHARAKTERU BOGA

ISTOTA ŁASK PIERWSZORZĘDNYCH – NIŻSZE ORGANY UCZUCIOWE BOGA I CZŁOWIEKA: SAMOLUBNE I SPOŁECZNE – SAMOOCENA BOGA – APROBATYWNOŚĆ – POKÓJ – ŻYWOTNOŚĆ – SAMOOBRONA – AGRESYWNOŚĆ – OSTROŻNOŚĆ – SKRYTOŚĆ – PRZEZORNOŚĆ – INTELIGENCJA – SYMPATYCZNOŚĆ – MAŁŻEŃSKOŚĆ – OJCOWSKOŚĆ – KRÓLEWSKOŚĆ

poprzednia następna