Epifaniczny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 3

PRZEDMOWA

      Z wielką wdzięcznością dla Boga i oceną dla tych, którzy nad tym pracowali, z radością przekazujemy Jego ludowi niniejsze polskie tłumaczenie tej wspaniałej książki. Prosimy pamiętać, że myśli wyrażone w oryginale angielskim miały zastosowanie wtedy, gdy były pisane. W późniejszych pismach zostały one zmodyfikowane. Przykładem są rozprawy na temat łask, publikowane później w magazynie THE PRESENT TRUTH (Teraźniejsza Prawda).

      Wasz brat w radosnej służbie Mistrza,
                                                       Bernard W. Hedman
      Chester Springs, PA, U.S.A.,
      wrzesień 2001

PRZEDMOWA AUTORA

      W czasie paruzji Pan dał nam serię sześciu tomów pod ogólnym tytułem Wykładów Pisma Świętego. Ich autor miał nadzieję zakończyć tę serię siódmym tomem, lecz przed napisaniem go przeszedł poza wtórą zasłonę. Po jego śmierci dwóch innych napisało tom, którym chcieli zastąpić ten pierwotnie planowany. Został on wydany jako VII tom tej serii. Najoględniej mówiąc jednak, cechował go zupełnie inny duch od ducha sześciu poprzednio wspomnianych tomów i nieuczciwie został wydany jako pośmiertne dzieło tego autora. Teraz, w okresie epifanii planowana jest inna seria książek w ilości co najmniej 10 tomów, a ponieważ książki te są poświęcone studiowaniu Pisma Świętego, by odróżnić je od pierwszej serii, proponujemy wydawanie ich pod ogólnym tytułem Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Niniejszy tom jest pierwszym z tej drugiej serii. Autor nie uważa, by seria ta była godna miana odpowiednika, a tym bardziej rywala sześciu tomów pierwszej serii. Nie przypisuje im takiej rangi ani Biblia ani nigdy nie uczyni tego przyszłość. Ogólnie mówiąc bowiem, okaże się, że ich tematy i zawartość ustępują tematom i zawartości pierwszej serii, ponieważ poselstwo paruzji, skupiające się zwłaszcza na klasie Chrystusa, zajmuje wyższy poziom niż poselstwo epifanii, które dotyczy szczególnie Wielkiej Kompanii i

poprzednia następna