93 – Życie dla Jezusa

Żyję dla Jezusa dnia każdego,
Idąc tą, którą On wiedzie drogą.
Sam nie czynię wyboru żadnego:
Pełnię Jego wolę – to wszystko, co mogę.