266 – Zegar naszego życia

Zegar naszego życia raz tylko nakręcony
I nikt w swej mocy nie wie, ile czasu minie,
Kiedy nagle wskazówkom przyjdzie się zatrzymać,
Może o późnej, a może o wczesnej godzinie.

Jedynie dzisiejszy czas należy do ciebie;
Zatem żyj, kochaj, pracuj – bo czas umyka.
I nie pokładaj wiary w jutrze, przecież jutro
Zegar twego życia może przestać tykać.