74 – Zapewnienie

Być może nie będzie naszym udziałem
Błogosławiona świadomość grzechów przebaczenia;
Być może nie usłyszymy głosu mówiącego,
Że mamy prawo do słodkiego w niebie odpocznienia.

Być może nie ujrzymy świateł na drodze
Z powodu słońca w południe jasno świecącego,
Lecz promienie jego objawić mogą imiona nasze
Na liście odkupionych przez Pomazańca Pańskiego.

Owa słodka świadomość nie przyjdzie do nas,
Kiedy jest świetnie i dobrze się mamy,
Nie w blasku chwały przechodzi się do żywota,
Przez Chrystusa będącego drzwiami.

Lecz jak zima przemienia się w wiosnę,
A drzewa niepostrzeżenie wypuszczają liście,
Tak do nas może przyjść impuls życia,
Od Boga dla żałujących za grzechy rzeczywiście.

Jeśli tylko chcemy i jesteśmy zdecydowani
Iść za Jezusem i być naśladowcami Jego,
Jeśli bez względu na to, czy w szczęściu, czy w biedzie
Nasze serca trzymają się Ukrzyżowanego.

Jeśli nie wstydzimy się przy Nim stać,
Jeśli trwanie w Jego służbie naszym upodobaniem,
Jeśli słodyczą godzina sekretnej modlitwy,
Chwila rozmowy z naszym ukochanym Panem,

Jeśli drogi nam czas, gdy Jego własnych spotykamy,
To, mimo iż być może nigdy nie będziemy tymi,
Których udziałem zdobycie szczytu, dotarcie najwyżej,
To jednak i dla nas obietnica: Oni będą moimi.