300 – Z Tobą kroczyć pragnę dzisiaj…

Z Tobą kroczyć pragnę dzisiaj, Panie,
A gdy kolejne tu dni będą mi dane,
Bój mój toczyć będę, póki sił mi stanie,
Bo dzisiaj z Tobą kroczę, Panie!